Object structure

Title:

Założenia stabilności relacji we współpracy logistycznej

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Assumptions of relationship stability in logistics cooperation

Creator:

Małkus, Tomasz

Subject and Keywords:

relacja ; stabilność relacji ; zaangażowanie ; zaufanie ; ryzyko relacji ; koszty transakcji ; relationship ; relationship stability ; commitment ; trust ; relational risk ; transaction costs

Description:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 1, s. 13-18

Abstrakt:

Z punktu widzenia powodzenia współpracy dostawców i odbiorców w łańcuchu dostaw istotne znaczenie odgrywa ukształtowanie i utrzymanie relacji pomiędzy podmiotami współpracującymi w tworzeniu produktu dla ostatecznego klienta, a także dostawcami usług logistycznych, którzy przejmują odpowiedzialność za przepływy towarów i towarzyszących im informacji. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych uwarunkowań stabilności relacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami. Punktem wyjścia stała się charakterystyka powiązań występujących we współpracy logistycznej. W dalszej części przedstawiono istotę i główne cechy wpływające na stabilną kooperację. Jako podstawę teoretyczną rozważań dotyczących kształtowania warunków sprzyjających stabilności relacji wykorzystano teorie: kosztów transakcji, kontraktu niekompletnego oraz agencji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2017.1.03

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 1

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu