Object structure
Title:

Możliwości rozwijania systemów analitycznych dla MŚP w oparciu o środowisko języka Python

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Developing analytical systems in SMEs based on Python environment

Creator:

Zygała, Ryszard

Subject and Keywords:

MŚP ; systemy analityczne ; open source ; Python ; SME ; analytical systems

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 2 (40), s. 108-122

Abstrakt:

W artykule podjęta została problematyka różnych aspektów rozwoju systemów analitycznych w sektorze małych i średniej wielkości przedsiębiorstw (MŚP), z wykorzystaniem narzędzi open source, a w szczególności bibliotek języka Python. Głównym celem artykułu jest wskazanie na przykładzie środowiska języka Python, że w oprogramowaniu open source tkwi duży potencjał, który może być wykorzystany do rozwijania i eksploatacji systemów analitycznych w firmach sektora MŚP. Autor wyraża przekonanie, że firmy sektora MŚP nie tylko mogą, ale powinny rozważać wdrożenie strategii konkurencyjnych opartych na wysokiej jakości danych pozyskiwanych z systemów analitycznych. W tym celu mogą skutecznie rozwijać systemy analityczne w oparciu o oprogramowanie open source i metody wypracowane przez naukę o danych. Artykuł zawiera również identyfikację barier, przed którymi stają MŚP, decydując się na inwestowanie w technologie informacyjne. Kluczowym aspektem badawczym w artykule jest analiza funkcjonalności bibliotek języka Python, na podstawie której autor wykazuje, że poszczególne komponenty środowiska Python mogą wspomagać rozwój każdej warstwy systemu analitycznego, a zatem mogą one stanowić kompletną i solidną podstawę realizacji strategii opartej na wysokiej jakości danych pozyskiwanych z tego typu systemu w firmach sektora MŚP

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2016.2.08

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 2 (40)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: