Object structure
Title:

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych jako element systemu zarządzania ciągłością działania organizacji

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Backup and data recovery as an element of Business Continuity Management system in the organisation

Creator:

Rot, Artur ; Pękala, Mateusz

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo systemów informatycznych ; zarządzanie ciągłością działania ; plan ciągłości działania ; plan odzyskiwania utraconych zasobów ; IS security ; Business Continuity Management ; Business Continuity Plan ; Disaster Recovery Plan

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 2 (40), s. 95-107

Abstrakt:

Zarządzanie ciągłością działania (BCM – Business Continuity Management) polega na opracowaniu rozwiązań i procedur umożliwiających takie działanie w sytuacji kryzysowej, które pozwoli na utrzymanie funkcjonowania najważniejszych procesów biznesowych w organizacji na minimalnym akceptowalnym poziomie. Rozwiązania te są ściśle związane z zapewnieniem nieprzerwanych działań na płaszczyźnie IT. Niniejszy artykuł przybliża tematykę zarządzania ciągłością działania, planu odzyskiwania utraconych zasobów (DRP – Disaster Recovery Plan) czy też szerzej – planu ciągłości działania (BCP – Business Continuity Plan). Jako podstawowe narzędzia DRP wskazano system tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Na przykładzie oprogramowania firmy Veeam Software scharakteryzowano działanie systemu backupowego w kontekście roli, jaką odgrywa w systemie zarządzania ciągłością działania organizacji, który z kolei należy traktować jako element systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2016.2.07

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 2 (40)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: