Object structure

Title:

Zaawansowane ataki typu ATP jako nowa forma zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Advanced Persistent Threat attacks as a new cybersecurity threat

Creator:

Rot, Artur ; Olszewski, Bogusław

Subject and Keywords:

ataki APT ; cyberbezpieczeństwo ; zagrożenia bezpieczeństwa ; cykl życia APT ; APT attacks ; cybersecurity ; security threats ; APT lifecycle

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 2 (40), s. 84-94

Abstrakt:

Według badań Kaspersky Lab [Cyberbezpieczeństwo 2016...] do najpoważniejszych zagrożeń 2016 roku należy zaliczyć długotrwałe, zaawansowane kampanie cyberprzestępcze (APT – Advanced Persistent Threats). Zaawansowane ugrupowania kontaktujące się w różnych językach atakowały systemy informatyczne instytucji finansowych, organizacji rządowych, wojskowych oraz dyplomatycznych, firm telekomunikacyjnych oraz energetycznych, aktywistów i przywódców politycznych, mediów, firm prywatnych itp., a wszystkie te ataki miały zasięg globalny. Artykuł przybliża problematykę ataków APT, wskazuje newralgiczne punkty w cyklu życia APT, a także przedstawia największe zagrożenia z nimi związane. Głównym celem artykułu jest przedstawienie APT jako złożonego i wielowymiarowego zjawiska, stanowiącego realne zagrożenie dla przedsiębiorstw, organizacji i podmiotów publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2016.2.06

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 2 (40)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu