Object structure
Title:

Wybrane ekonomiczne i technologiczne kryteria alokacji danych i usług w chmurze obliczeniowej

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Selected economic and technological criteria for the allocation of data and services in cloud computing

Creator:

Rot, Artur

Subject and Keywords:

cloud computing ; SaaS ; PaaS ; IaaS ; bezpieczeństwo ; wydajność ; skalowalność ; security ; efficiency ; scalability

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 2 (40), s. 69-83

Abstrakt:

Cloud computing to nowy paradygmat świadczenia usług informatycznych. Korzyści płynących z jego implementacji jest wiele, mogą one oscylować od redukcji kosztów do usprawnienia procesów zarządzania. Decyzja o wykorzystaniu tego modelu powinna być poprzedzona analizą biznesową, a w szczególności analizą kosztów utrzymania usług IT oraz ich wpływu na elastyczność dostarczania nowych rozwiązań informatycznych. Dla organizacji decyzja o migracji do chmury i o wyborze określonego jej modelu to wieloetapowy proces, który powinien uwzględniać nie tylko aspekty charakteryzujące usługę lub dane, których przeniesienie jest rozważane, ale również właściwości oferowane przez dany model chmury obliczeniowej. Decyzja ta warunkowana jest względami ekonomicznymi, ale także czynnikami technologicznymi właściwymi dla danego modelu chmury. Celem artykułu jest próba zdefiniowania kryteriów mających wpływ na decyzję o alokacji danych i usług w chmurze obliczeniowej, co może być pomocne w określeniu potencjalnych obszarów do zastosowania poszczególnych rozwiązań z zakresu przetwarzania w chmurze

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2016.2.05

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 2 (40)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: