Object structure
Title:

Identyfikacja problemów komunikacji w relacji IT – biznes w projektach informatycznych. Spojrzenie z perspektywy uczestnika procesu wytwórczego

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Identification of communication problems in relation IT – business based on IT projects

Creator:

Chomiak-Orsa, Iwona ; Kołtonowska, Alicja

Subject and Keywords:

projekt IT ; komunikacja ; ICT ; biznes ; IT project ; communication ; business

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 2 (40), s. 9-24

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie problemów, jakie identyfikuje się w komunikacji na styku relacji dział wytwórczy IT – biznes. W pierwszej części artykułu wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z badanym zagadnieniem, jak projekt informatyczny, IT i biznes. W drugiej części opisano proces komunikacji w projekcie informatycznym, wykorzystując do tego diagram choreografii. Następnie przytoczono wyniki firmy konsultingowej Deloitte, które wskazują na znaczenie oraz wagę identyfikowanych problemów w komunikacji między tzw. wytwórcą rozwiązań ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) a ich rzeczywistym odbiorcą. Wyniki badań skłoniły autorki do podjęcia próby zidentyfikowania przyczyn występowania tego problemu. Toteż w kolejnej części artykułu przedstawiono procedurę badawczą oraz omówiono wyniki badań przeprowadzonych wśród znaczącej grupy uczestników procesu wytwórczego oprogramowania. Respondentami byli przedstawiciele strony IT i biznesu w liczbie po 50 osób z każdej z grup. Wszyscy respondenci byli uczestnikami około 20 projektów informatycznych z branży finansowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2016.2.01

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 2 (40)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: