Object structure

Title:

Perspektywy rozwoju systemu automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy administracjami krajów członkowskich UE w oparciu o Dyrektywę o Oszczędnościach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Perspectives of development of the EU system of tax information exchange based on the European Savings Directive

Creator:

Brodzka, Alicja

Subject and Keywords:

automatyczna wymiana informacji podatkowych ; europejska polityka podatkowa ; opodatkowanie oszczędności ; automatic exchange of tax information ; European tax policy ; taxation of savings

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 462, s. 95-109

Abstrakt:

Europejska Dyrektywa o Oszczędnościach, regulując zasady efektywnego opodatkowania dochodów odsetkowych osób fizycznych, miała stanowić podstawę prawną do wprowadzenia unijnego systemu automatycznej wymiany informacji. Celem artykułu jest analiza skutków wdrożonych regulacji. W pracy zaprezentowano genezę wprowadzenia europejskiej dyrektywy, a także porozumień z krajami trzecimi, stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową. Następnie dokonano oceny jej skuteczności: zanalizowano wpływy, jakie udało się pozyskać z tytułu opodatkowania oszczędności offshore, zbadano problematyczne kwestie związane z poufnością bankową oraz ochroną praw podatnika, a także zaprezentowano zmiany dostosowawcze rynku. Zbadano również wpływ pozostałych regulacji – zarówno unijnych, jak i międzynarodowych – na ewolucję Europejskiej Dyrektywy o Oszczędnościach, we wnioskach końcowych dokonano próby oceny perspektyw dalszego unijnego rozwoju systemu automatycznej wymiany informacji podatkowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.462.07

Language:

pol

Relation:

Innowacyjność w finansach - perspektywa Polski ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 462

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu