Object structure

Title:

Alternatywne metody opodatkowania usług finansowych podatkiem od wartości dodanej (VAT)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Alternative taxation methods of financial services using value added tax

Creator:

Biernacki, Krzysztof

Subject and Keywords:

podatki obrotowe ; usługi finansowe ; podatek od wartości dodanej ; VAT ; turnover taxes ; financial services ; value added tax

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 462, s. 87-94

Abstrakt:

Opodatkowanie usług finansowych może nastąpić zarówno przez podatki obrotowe, jak i przy wykorzystaniu podatków bezpośrednich (np. podatek dochodowy od instytucji finansowych). W ciągu ostatnich kilkunastu lat podatek od wartości dodanej (VAT) stał się elementem systemu podatkowego wielu państw na całym świecie. Obecnie ma istotny wpływ na koszty świadczenia usług finansowych. Przedmiotowe opracowanie analizuje różne metody opodatkowania podatkiem VAT usług finansowych. Hipoteza, która jest przedmiotem weryfikacji, związana jest z twierdzeniem, że wybór określonej metody opodatkowania usług finansowych podatkiem VAT może mieć wpływ na międzynarodową konkurencyjność podatkową poszczególnych systemów podatkowych. Ostatnie próby zmian w obszarze opodatkowania usług finansowych w państwach należących do Unii Europejskiej nie dają podstaw do twierdzenia o możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej w tym obszarze w skali globalnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.462.06

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 462 ; Innowacyjność w finansach - perspektywa Polski

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu