Object structure
Title:

Analiza stanu świadomości zagrożenia zjawiskiem powodzi na obszarze zlewni rzeki Biała Głuchołaska

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of the state of consciousness of risk of flood sphenomenon in cross-border area of Biała Głuchołaska river basin

Creator:

Wiatkowski, Mirosław ; Kózka, Karina ; Wiatkowska, Barbara

Subject and Keywords:

świadomość ; zagrożenie ; zjawisko powodzi ; zlewnia transgraniczna ; Biała Głuchołaska (rzeka) ; awareness ; threat ; the phenomenon of flooding ; cross-border catchment ; the Biała Głuchołaska river

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 461, s. 210-220

Abstrakt:

Celem pracy było zbadanie poziomu świadomości dotyczącej powodzi wśród osób zamieszkujących zlewnię transgranicznej rzeki Biała Głuchołaska. Empiryczną analizę przeprowadzono za pomocą ankiety w grupie około 300 osób. Wśród ankietowanych wyróżniono sześć grup wiekowych. Respondenci udzielili odpowiedzi na 25 pytań. Ankieta stanowiła narzędzie do określenia poziomu wiedzy z zakresu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, systemów ostrzegania, zachowania się w czasie powodzi i częstości jej występowania oraz strat, jakie ze sobą niesie, przygotowania służb reagowania do powodzi, ogólnego poziomu obawy przed powodzią, stopnia przygotowania ludności do wystąpienia powodzi oraz ochrony przeciwpowodziowej. Stwierdzono, że świadomość w zakresie zagrożenia powodziowego jest niewystarczająca. Stąd istotne jest prowadzenie działań edukacyjnych, które przyczynią się do podniesienia świadomości w zakresie zagrożenia zjawiskiem powodzi oraz skutków, jakie niesie za sobą zjawisko powodzi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.461.20

Language:

pol

Relation:

Wybrane zagadnienia z bioekonomii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 461

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: