Object structure
Title:

Analiza przyrodniczo- prawna gospodarki wodnej zbiornika Hajka na obszarze Natura 2000 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Natural and legal analysis of water management of Hajka reservoir in the area of Natura 2000 “Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”

Creator:

Tomczyk, Paweł ; Wdowczyk, Aleksandra ; Wdowczyk, Paweł

Subject and Keywords:

gospodarka wodna ; Natura 2000 ; zbiornik Hajka ; Prawo wodne ; Radew (rzeka) ; water management ; Hajka reservoir ; water law ; the Radew river

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 461, s. 199-209

Abstrakt:

W artykule przedstawiono problemy gospodarki wodnej zbiornika Hajka, położonego w województwie zachodniopomorskim, na obszarze Natura 2000 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”. Został on utworzony przez spiętrzenie zapory przed zbiornikiem Rosnowo, tworząc kaskadę w środkowym biegu Radwi o funkcji energetycznej. Akwen jest miejscem rekreacyjno-turystycznym, punktem czerpania wody, ostoją przyrodniczą, jak również spełnia funkcję przeciwpowodziową. Wobec tak wielu funkcji autorzy rozważyli, w jaki sposób można pogodzić interesy przyrodnicze, społeczne, gospodarcze i prawne. Poza tym analizie poddano zmiany wskaźników związanych z jakością wód powierzchniowych dopływających do zbiornika oraz odpływających ze zbiornika, jak i w samym zbiorniku. Artykuł zawiera analizę przepisów prawnych związanych z racjonalnym gospodarowaniem zbiornikiem z uwzględnieniem jego położenia na obszarze sieci Natura 2000

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.461.19

Language:

pol

Relation:

Wybrane zagadnienia z bioekonomii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 461

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: