Object structure
Title:

Suplementy diety dla dzieci: skład, przeznaczenie i forma

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Dietary supplements for children: composition, intended use and form

Creator:

Piekara, Agnieszka ; Kucharczyk, Monika ; Błaszczyk, Jolanta ; Seruga, Przemysław ; Zimny, Sylwia ; Krzywonos, Małgorzata

Subject and Keywords:

suplementy diety ; żywność ; dzieci ; dietary supplements ; food ; children

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 461, s. 178-187

Abstrakt:

Szacowany wzrost do 2020 r. rynku suplementów diety będzie wynosił 8% rocznie, osiągając wartość około 5,04 mld zł w 2020. Znaczącą pozycję w tej grupie asortymentowej zajmują produkty przeznaczone dla dzieci do 10 roku życia. W związku z prostą procedurą wprowadzania suplementów diety (SD) do obrotu w ostatnich 3 latach znacznie poszerzyła się liczba dostępnych produktów, w tym także grupa suplementów dla dzieci. W ramach niniejszej pracy przeprowadzono wstępne badania nad ilością i rodzajami suplementów dla dzieci na polskim rynku. Dokonano analizy składu, przeznaczenia i formy preparatów. Poznanie wielkości rynku tej grupy produktów jest celem nadrzędnym i związanym z uświadomieniem społeczeństwu szans i zagrożeń płynących z suplementacji. Zagrożeniem może być przedawkowanie wynikające głównie z braku wystarczającej wiedzy o składzie żywności wśród dorosłych aplikujących wybrane preparaty dzieciom czy też braku należytej kontroli nad racjonowaniem suplementów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.461.17

Language:

pol

Relation:

Wybrane zagadnienia z bioekonomii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 461

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: