Object

Title: Badania marketingowe w kontekście możliwości ich wykorzystania na potrzeby komunikacji w sektorze publicznym

Title in english:

Marketing research considered in the context of using it for communication in the public sector

Creator:

Kalińska-Kula, Magdalena ; Smalec, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460, s. 254-266

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania badań marketingowych przez podmioty sektora publicznego na tle ewolucji oraz rozwoju metod i technik badawczych (w świetle wydatków na poszczególne typy badań). Sektor publiczny przechodzi różne przeobrażenia, wynikające m.in. ze zmiany roli jego interesanta – petent stał się klientem. Podmioty z tego sektora zaczynają więc doceniać rolę badań celem lepszej komunikacji z odbiorcami. Można zauważyć, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się techniki wymagające mniejszego wsparcia w postaci bazy materialnej, np. wywiady indywidualne. Wzrasta także rola badań jakościowych, np. w kreowaniu marki czy badań obsługi klienta. W artykule zatem omówiono wybrane rodzaje badań, które mogą być wykorzystywane na potrzeby wsparcia komunikacji marketingowej tych podmiotów. Zamierzeniem autorek jest bowiem inspiracja do dyskusji w przedstawionej problematyce. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu, analizę porównawczą oraz metodę obserwacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.460.23 ; oai:dbc.wroc.pl:36572

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460 ; Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information