Object structure

Title:

Pracownicy w procesie kształtowania partnerskich relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a organizacją pozarządową – wyniki badań empirycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Employees in the process of creating partnerships between business and NGO − results of empirical research

Creator:

Rudawska, Edyta ; Bloch, Marta

Subject and Keywords:

relacje międzyorganizacyjne ; relacje z pracownikami ; NGO ; inter-organizational relations ; relations with employees

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460, s. 199-210

Abstrakt:

Z uwagi na fakt, iż tradycyjne rozwiązania stosowane odrębnie w poszczególnych sektorach są często niewystarczające, aby sprostać społecznym wyzwaniom, coraz częściej niezależne firmy integrują się, nawiązując relacje długofalowej współpracy. Efektem tego jest m.in. nawiązywanie współpracy pomiędzy biznesem a organizacjami pozarządowymi (NGOs). Jednym z kluczowych czynników determinujących sukces tej kooperacji między podmiotami o odmiennych celach działania, kulturze organizacyjnej i często wartościach są pracownicy. Współpraca międzysektorowa to współpraca pomiędzy ludźmi. Jej realizacja między pracownikami biznesu a NGO jest z założenia trudniejsza w porównaniu ze współpracą między firmami, z uwagi na odmienne uwarunkowania i zasady pracy w tych podmiotach. Stąd celem artykułu jest identyfikacja roli pracowników w procesie rozwoju partnerskiej współpracy między przedsiębiorstwem a organizacją pozarządową

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.460.18

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460 ; Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu