Show structure

Title:

Dzieci w XXI wieku – wyniki badań nad rolą i znaczeniem dziecka w procesach decyzyjnych gospodarstw domowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Children in the XXI century – research results on the role and significance of children in decision-making processes of households

Creator:

Kolasińska-Morawska, Katarzyna

Subject and Keywords:

dziecko ; konsument ; nowe technologie ; child ; consumer ; new technology

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460, s. 189-198

Abstrakt:

W XXI wieku z nurtem konsumpcjonizmu styczność mają również dzieci jako najmłodsi członkowie społeczeństw i zarazem konsumenci. To one, ulegając urokowi procesów komunikacyjno-transakcyjnych, na bazie nowinek technologicznych stają się już dziś niezwykle atrakcyjnym potencjałem biznesowym. Celem badawczym podjętych w artykule rozważań jest oznaczenie roli dziecka XXI wieku w procesach zakupowych gospodarstw domowych. Obiektem prowadzonych badań byli młodzi konsumenci, to znaczy dzieci w wieku 7-12 lat. Zastosowaną metodą badawczą była metoda ankiety bezpośredniej. Niniejszy materiał skutkuje implikacjami wskazującymi na narastające znaczenie wyedukowanych informacyjnie i technologicznie natywnych Infodzieci ery cyfryzacji jako superklientów kreślących przyszłość zarówno społeczną, jak i gospodarczą

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.460.17

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460 ; Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu