Object structure

Title:

Różnice pomiędzy deklaracjami dotyczącymi zakupu produktów marek własnych sieci handlowych a faktycznymi decyzjami zakupowymi młodych nabywców

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Differences between purchase declarations of shopping chains private labels vs. real buying behaviour of young consumer

Creator:

Garczarek-Bąk, Urszula

Subject and Keywords:

badania etnograficzne ; młodzi nabywcy ; marki własne ; etnographic research ; young customers ; private labels

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460, s. 137-151

Abstrakt:

Celem poznawczym badania jest ukazanie problemu braku zgodności pomiędzy deklaracjami a rzeczywistym nabywaniem artykułów marek własnych sieci handlowych. W celu identyfikacji potencjalnych rozbieżności, w oparciu o sporządzone fotografie, dokonano analizy porównawczej. Wybór segmentu młodych nabywców nie był przypadkowy. Jego wyodrębnienie jest istotne z punktu widzenia wysokiego udziału w strukturze demograficznej Polski (osoby w wieku 20-34 lat stanowią 23% populacji kraju). Badani wskazywali, że nabywają artykuły sypkie, słodycze oraz nabiał marek własnych. Natomiast nie korzystają z produktów kosmetycznych i nie są skłonni do ich przetestowania. W przypadku 85% deklaracji dostrzeżono pewne rozbieżności. Głównie dotyczyły one sytuacji, w której nabywcy wskazywali, iż nie kupują określonych produktów, a znajdowały się one na ich półkach, bądź też, gdy wskazywano na zakup niewielkiego odsetka produktów marek własnych, a większość produktów miała logo sieci handlowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.460.13

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460 ; Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu