Object structure
Title:

Akulturacja a zachowania konsumentów – obszary i wyzwania badawcze

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Acculturation vs. behaviour of consumers – research areas and challenges

Creator:

Stolecka-Makowska, Agata

Subject and Keywords:

akulturacja ; zachowania konsumentów ; badania jakościowe ; dylematy badawcze ; acculturation ; consumers behaviour ; qualitative research ; research dilemmas

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460, s. 71-81

Abstrakt:

W dobie globalizacji i pogłębiających się procesów integracyjnych obserwuje się zjawisko przenikania różnych kultur – akulturacji. Akulturacja dotyka wszystkich podmiotów rynku, w tym konsumentów znajdujących się w nowych warunkach kulturowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie zakresów badań ekonomicznych możliwych do podejmowania w obszarze problematyki akulturacji oraz źródeł informacji wtórnych i pierwotnych wykorzystanych w badaniu zachowań nabywczych konsumentów podlegających akulturacji. Ponadto przedstawione zostały doświadczenia Autorki projektu i najważniejsze wnioski wynikające z realizacji badań międzynarodowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.460.07

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: