Object structure
Title:

Ekwiwalencja w badaniach europejskich – wybrane aspekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Equivalence in European research – selected aspects

Creator:

Jaciow, Magdalena

Subject and Keywords:

ekwiwalencja ; badania międzynarodowe ; equivalence ; international research

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460, s. 62-70

Abstrakt:

Badania o zasięgu międzynarodowym charakteryzują się złożonością otoczenia, w jakim są realizowane, ograniczonego dostępu do informacji pierwotnych i wtórnych oraz koniecznością zachowania ekwiwalencji na poziomie konceptualnym, metodologicznym i interpretacyjnym. Zachowując ekwiwalencję, badacz zapewnienia porównywalność wyników badań przeprowadzonych w różnych krajach. Celem artykułu jest próba oceny ekwiwalencji badań o zasięgu europejskim (projektów realizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej). Badacze często korzystają z wyników badań prowadzonych na zlecenie instytucji europejskich w swoich pracach naukowo-badawczych i publikacyjnych. W artykule sformułowano pytania, które ułatwią ocenę ekwiwalencji wyników badań, stanowiących materiał źródłowy do dalszych analiz. Omówiono przykłady badań realizowanych na poziomie Komisji Europejskiej, które można uznać za ekwiwalentne. Wskazano jednocześnie na trudności w zachowaniu pełnej ekwiwalencji badań o zasięgu międzynarodowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.460.06

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: