Object structure
Title:

Motywy uprawiania sportu i rekreacji ruchowej przez studentów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Students motives for participation in sport and physical recreation

Creator:

Sojkin, Bogdan ; Michalak, Szymon

Subject and Keywords:

student ; rynek sportowy ; motywy ; sport i rekreacja ruchowa ; analiza czynnikowa ; sport market ; motives ; sports and physical recreation ; Exploratory Factor Analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460, s. 38-50

Abstrakt:

Wśród trendów globalnych, wyraźnie zyskującym w ostatnich latach na znaczeniu, jest wzrost zainteresowania prowadzeniem zdrowego trybu życia. Przejawia się ono w aktywizacji spędzania czasu wolnego konsumentów, w tym przede wszystkim w uprawianiu sportu i rekreacji ruchowej. Jednym z kluczowy segmentów docelowych działalności podmiotów funkcjonujących na rynku sportowo-rekreacyjnym, jest niewątpliwie grupa studentów. W artykule przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego w 2014 roku, na próbie 384 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którego głównym celem było wyodrębnienie i ocena głównych motywów uprawiania sportu i rekreacji ruchowej. Analiza wyników badania przeprowadzona została z wykorzystaniem eksploracyjnej analizy czynnikowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.460.04

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: