Object structure

Title:

Wykorzystanie badań marketingowych w kreowaniu innowacji na rynku żywności funkcjonalnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Marketing research use in creating innovations on functional food market

Creator:

Olejniczak, Magdalena

Subject and Keywords:

żywność funkcjonalna ; rozwój nowych produktów ; badania marketingowe ; functional food ; new products development ; marketing research

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460, s. 28-37

Abstrakt:

Badania marketingowe stanowią ważny element procesu kreowania nowych produktów. W procesie opracowywania innowacji produktowych istotną rolę odgrywa konsument, stąd poznanie jego preferencji odbywa się za pomocą różnorodnych technik badawczych. Jednak w przypadku produktów żywnościowych segmentu żywności funkcjonalnej wykorzystanie wiedzy konsumentów jest niewielkie. Innowacyjny charakter tego rodzaju żywności powoduje problematyczność formułowania przez konsumentów swoich preferencji i oczekiwań. Celem artykułu jest określenie typowych technik badawczych, jakie mogą być wykorzystywane na poszczególnych etapach rozwoju nowych produktów żywności funkcjonalnej. W artykule wskazano również na trudności pozyskiwania informacji od konsumentów w przypadku innowacyjnych produktów żywnościowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.460.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460 ; Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu