Object

Title: O dylematach pomiaru prozdrowotnego stylu życia w kontekście badań marketingowych

Creator:

Szalonka, Katarzyna ; Światowy, Grażyna ; Witek, Lucyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460, s. 19-27

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja metodyki i instrumentów do pomiaru prozdrowotnego stylu życia. Praca powstała w oparciu o źródła prawne, studia literaturowe oraz doświadczenia zgromadzone podczas przeprowadzonych badań pierwotnych ilościowych zrealizowanych w okresie marzec–maj 2015 roku na Dolnym Śląsku na próbie 415 respondentów – dzieci i młodzieży z zastosowaniem kwestionariusza ankietowego face to face (237 respondentów) i online (178 respondentów). Przedmiotem badań ilościowych była identyfikacja stanu wiedzy o uwarunkowaniach prozdrowotnych oraz implementacja tej wiedzy w życiu codziennym. Zrealizowane badania pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących metodyki pomiaru stylu życia. Standaryzowane kwestionariusze do badania jakości życia (WHOQoL) są powszechnie stosowane w naukach medycznych. Nie uwzględniają one jednak szeregu problemów badawczych, które pozwoliłyby zidentyfikować wpływ stylu życia na stan zdrowia i zachowania konsumpcyjne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.460.02 ; oai:dbc.wroc.pl:36547

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460 ; Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information