Object structure
Title:

Badania marketingowe wobec wyzwań przyszłości: ograniczenia i możliwości ich znoszenia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Marketing research against the challenges of the future: limitations and possibilities of overcoming them

Creator:

Oczachowski, Dariusz

Subject and Keywords:

badania marketingowe ; organizacja ; personel pierwszej linii ; kompetencje badacza ; przywództwo w badaniach marketingowych ; marketing research ; organization ; first-line personnel ; researcher’s competences ; leadership in marketing research

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 286-295

Abstrakt:

We współczesnej gospodarce krajów rozwiniętych dominują ilościowo niewielkie przedsiębiorstwa z sektora usług, mające mniejsze możliwości w zakresie pozyskiwania wiedzy o swoim środowisku niż wielkie przedsiębiorstwa, na co wpływ ma także postępujące komplikowanie się środowiska biznesowego. Autor stara się zwrócić uwagę na pewne możliwości kompensowania niedogodności tego rodzaju sytuacji poprzez wykorzystanie w jak najszerszym zakresie personelu na potrzeby badań marketingowych. Wymaga to jednak przygotowania personelu do realizowania takich zadań i skutecznego kierowania takimi działaniami przez kierowników. Praca ma charakter teoretyczny. Autor nie sformułował w nie jakiejś wyraźnej hipotezy badawczej, którą można by zweryfikować albo sfalsyfikować metodami dającymi się opisać w tak skromnej pracy. W rozważaniach wykorzystano informacje ze źródeł wtórnych i właściwe im metody badawcze

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.27

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: