Object structure
Title:

Refleksje nad metodami badań w obszarze promocji SMS-owej wśród pokolenia Z

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Research methods in the area of SMS-communication within generation Z. Reflections and experiences

Creator:

Frąckiewicz, Ewa ; Grzesiuk, Aleksandra

Subject and Keywords:

pokolenie Z ; m-komunikacja ; komunikacja SMS-owa ; badania marketingowe ; generation Z ; m-communication ; sms-communication ; marketing research

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 204-213

Abstrakt:

Wykorzystanie urządzeń mobilnych do codziennej komunikacji przez młodych ludzi jest w zasadzie powszechne. W centrum zainteresowania Autorek leżą postawy pokolenia Z wobec różnych aspektów m-komunikacji. W artykule przedstawiono doświadczenia z wykorzystywania wybranych narzędzi badawczych, których celem było zdiagnozowanie stosunku pokolenia Z do komunikacji SMS-owej oraz zakresu i charakteru używania przez nich SMS-ów. Dokonano analizy przesłanek niepowodzenia przeprowadzonych badań fokusowych oraz zaprezentowano wypracowaną, autorską metodę dzienniczka, służącą do zilustrowania zasięgu wykorzystywania SMS-ów przez pokolenie Z. Wyniki sondażowych badań z wykorzystaniem metody dzienniczka wskazują, że pokolenie Z nie preferuje promocji za pośrednictwem SMS-ów i prezentuje raczej postawy negatywne wobec tej formy komunikacji marketingowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.19

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: