Object structure
Title:

Prosumpcja internetowa vs. prosumpcja pozainternetowa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Internet prosumption vs. non-Internet prosumption

Creator:

Baruk, Agnieszka Izabela ; Iwanicka, Anna

Subject and Keywords:

prosumpcja ; prosument ; nabywca ; oferent ; Internet ; prosumption ; prosumer ; customer ; offerer

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 183-193

Abstrakt:

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedstawiono w nim zagadnienia związane z aktywnością prosumpcyjną nabywców w Internecie i poza nim. Sformułowano 2 hipotezy badawcze: H1 – aktywności prosumpcyjnej w Internecie towarzyszy aktywność prosumpcyjna poza nim; H2 – płeć stanowi istotny czynnik determinujący aktywność prosumpcyjną. Na podstawie wyników badań pierwotnych, które poddano analizie statystycznej pozytywnie zweryfikowano hipotezę H1 dla ogółu badanych i dla kobiet tylko w odniesieniu do relacji z oferentami. Dla mężczyzn została ona potwierdzona zarówno w przypadku relacji z oferentami, jak i relacji z innymi użytkownikami. Hipoteza H2 także została potwierdzona

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.17

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: