Object structure
Title:

Crowdsourcing jako źródło innowacji w e-usługach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Crowdsourcing as a source of innovations in e-services

Creator:

Wolny, Robert

Subject and Keywords:

e-usługi ; innowacje ; crowdsourcing ; e-services ; innovations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 153-160

Abstrakt:

W dobie społeczeństwa informacyjnego innowacje stały się warunkiem koniecznym funkcjonowania podmiotów, w tym szczególnie na rynku e-usług. Powszechna dostępność rozwiązań teleinformatycznych umożliwia organizowanie procesów biznesowych w zupełnie nowy sposób. Takim rozwiązaniem jest koncepcja korzystania z crowdsourcingu. W artykule przedstawiono istotę crowdsourcingu i wskazano możliwości jego zastosowania we wprowadzaniu rozwiązań innowacyjnych na rynku e-usług

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.14

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: