Object structure
Title:

Aktywność konsumentów w procesie kreowania produktów bankowych i dóbr zaawansowanych technicznie w kontekście koncepcji otwartych innowacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Consumer activity in the process of creation of banking products and high-tech goods in the context of the open innovation concept

Creator:

Kieżel, Małgorzata ; Wiechoczek, Joanna

Subject and Keywords:

otwarte innowacje ; bankowość detaliczna ; dobra zaawansowane technicznie ; open innovation ; retail banking ; high-tech goods

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 142-152

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja aktywności konsumentów (wywołanych głównie poczynaniami firm) w procesie kreowania oferty banków i producentów dóbr high-tech, na tle wymogów teoretycznych koncepcji otwartych innowacji. W artykule przeprowadzono badania wtórne w postaci krytycznej analizy literatury oraz przy użyciu metody dokumentacyjnej. Zastosowano też metodę badań jakościowych – case study research, ilustrującą dobre praktyki wybranych podmiotów z obu sektorów. Badania dowiodły, że klienci firm z ww. sektorów wykazują rosnącą aktywność w sferze opracowywania udoskonaleń i rozwiązań innowacyjnych. Poziom tego zaangażowania różni się jednak w zależności od specyfiki segmentów docelowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.13

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: