Object structure
Title:

Aktywności online konsumentów w kontekście customer brand engagement

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Online consumer activity in the context of customer brand engagement

Creator:

Kieżel, Małgorzata ; Wiechoczek, Joanna

Subject and Keywords:

customer brand engagement ; marka ; zaangażowanie konsumentów ; Internet ; media społecznościowe ; brand ; consumers engagement ; social media

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 130-141

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja motywów i form angażowania się konsumentów w interakcje/relacje z markami na portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Przyjęto, że kluczowymi motywami aktywności nabywców w Internecie jest chęć uzyskania o nich bardziej szczegółowych informacji oraz wymiana opinii z innymi użytkownikami. Aktywności te przybierają różne formy. Przeważają te niewymagające większego wysiłku od konsumenta. Są one najczęściej podejmowane za pośrednictwem witryny internetowej firmy/marki lub jej fanpage’a w social mediach. Wiodącą podstawę źródłową stanowią wyniki eksploracyjnych badań pierwotnych. Dowiodły one, że głównymi przesłankami skłaniającymi konsumentów do angażowania się w kontakty/relacje z marką jest zadowolenie z produktu i bycie zwolennikiem marki. Wśród form aktywności dominuje lajkowanie. Intensyfikacji zaangażowania nabywców sprzyjają w pierwszej kolejności zachęty finansowe, a w drugiej – związane z ich samorealizacją

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.12

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: