Object structure
Title:

Możliwości wykorzystania komentarzy klientów banku we współtworzeniu wartości – zastosowanie eksploracji opinii (opinion mining)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Comments of bank customers as an example of value co-creation – the use of opinion mining

Creator:

Łapczyński, Mariusz

Subject and Keywords:

współtworzenie wartości ; analiza zawartości stron ; analiza komentarzy klientów banku ; value co-creation ; web content mining ; opinion mining

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 121-129

Abstrakt:

Współtworzenie wartości oznacza zaangażowanie klientów i dostawców w proces tworzenia produktu. Klienci oferują swoją wiedzę i doświadczenia związane z użytkowaniem produktu lub usługi, natomiast dostawcy oferują swoją wiedzę i umiejętności w zakresie ich wytwarzania. Wynikiem interakcji pomiędzy stronami wymiany jest ulepszony produkt i zwiększony na niego popyt, co ostatecznie oznacza wzrost wartości dla klienta i wzrost wartości klienta. Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy komentarzy klientów banku BZWBK, odnoszących się do jakości serwisu bankowości elektronicznej. W badaniach wykorzystano eksplorację opinii, która znajduje się na styku eksploracji sieci, pozyskiwania informacji i analizy danych tekstowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.11

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: