Object structure
Title:

Kierunki rozwoju badań konsumenckich w świetle założeń ekonomii behawioralnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Development directions of consumer research in the light of behavioral economic

Creator:

Porowska, Dominika

Subject and Keywords:

badania marketingowe ; badania jakościowe ; ekonomia behawioralna ; neuromarketing ; marketing research ; qualitative study ; behavioral economics

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 70-78

Abstrakt:

Coraz częściej mówi się o nowej erze myślenia o konsumencie. Zaczyna się go postrzegać przez pryzmat jego umysłu i zachodzących w nim procesów. Zmienia to znacznie podejście do badań konsumenckich, których tradycyjne metody, szczególnie ilościowe, przestają być adekwatne. Chęć zrozumienia prawdziwych motywacji konsumenta, w świetle tez głoszonych przez ekonomistów behawioralnych, wymaga stosowania metod złożonych, które skupią się na umyśle i tym, co nieuświadomione, nieracjonalne i oparte na neurologicznych reakcjach. Obok badań jakościowych popularność zyskują więc badania oparte na procesach neurologicznych, które dają szerszy obraz tego, co dzieje się w umyśle konsumentów. W artykule, opartym na literaturze przedmiotu, wskazano kierunki rozwoju badań konsumenckich w świetle osiągnięć ekonomii behawioralnej i neuromarketingu. Zaprezentowano wybrane techniki prowadzenia badań, które pozwalają szerzej spojrzeć na nieuświadomione potrzeby i motywacje konsumentów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.07

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: