Object structure
Title:

Wykorzystanie jakościowej analizy porównawczej w badaniach postaw i zachowań konsumentów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The application of Qualitive Comparative Analysis in the research on consumer attitudes and behaviour

Creator:

Zasuwa, Grzegorz

Subject and Keywords:

porównawcza analiza jakościowa ; zachowania konsumentów ; analiza danych ; Qualitative Comparative Analysis ; consumer behaviour ; data analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 29-38

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania jakościowej analizy porównawczej (Qualitive Comparative Analysis, QCA) w badaniach nad postawami i zachowaniami konsumentów. Realizując taki cel, w pierwszej kolejności podjęto problem ograniczeń tradycyjnie stosowanych narzędzi analizy danych, zwracając szczególną uwagę na odstępstwa od liniowości związków w badaniach konsumenckich. Następnie przedstawiono istotę QCA jako podejścia badawczego, które wypełnia lukę pomiędzy jakościowymi a ilościowymi metodami badań. W dalszej kolejności zaprezentowano praktyczny przykład wykorzystania QCA w badaniach na temat znaczenia wartości w postawach konsumentów wobec marketingu społecznie zaangażowanego. Przeprowadzona dyskusja teorii oraz przykład empiryczny prowadzą do wniosku, że QCA może pomóc w lepszym zrozumieniu postaw i zachowań konsumentów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.03

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: