Show structure

Title:

Polityka rodzinna w strategiach rozwiązywania problemów społecznych w powiatach Małopolski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Family policy in the strategies for solving social problems in the poviats of Małopolska

Creator:

Peter-Bombik, Katarzyna ; Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka

Subject and Keywords:

polityka rodzinna ; powiat ; strategia rozwoju ; strategia rozwiązywania problemów społecznych ; family policy ; poviat ; development strategy ; strategy for solving social problems

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 456, s. 41-50

Abstrakt:

Zarządzanie o charakterze strategicznym stanowi istotny element funkcjonowania współczesnych jednostek terytorialnych. Dotyczy praktycznie wszystkich obszarów życia społeczności lokalnych. Perspektywa długofalowa odgrywa niebagatelną rolę także w funkcjonowaniu sfery społecznej, w tym w prowadzeniu polityki rodzinnej. Celem artykułu jest więc sprawdzenie na poziomie deklaratywnym – poprzez analizę zapisów dokumentów strategicznych powiatów małopolskich – roli i miejsca, jakie we wspomnianych dokumentach odgrywają problemy polskich rodzin i sposoby ich rozwiązywania w dłuższej perspektywie czasu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.456.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 456 ; Polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu