Object structure
Title:

Biznes na rzecz rozwoju zrównoważonego – dobre praktyki

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Business for sustainable development – good practices

Creator:

Jastrzębska, Ewa

Subject and Keywords:

rozwój zrównoważony ; sustainable development ; cele zrównoważonego rozwoju ; dobre praktyki ; przedsiębiorstwo ; samoregulacje ; SDGs ; best practices ; enterprise ; self-regulations

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 4 (12), s. 34-45

Abstrakt:

Koncepcja rozwoju zrównoważonego narodziła się na gruncie narastających problemów globalnych i zakłada długofalową równowagę między trzema wymiarami: ekonomią, społeczeństwem i ekologią. Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorstwa przyczyniają się do pogłębienia zagrożeń globalnych, z jednej strony, a z drugiej - że dzięki postępującej globalizacji zyskują na sile i znaczeniu, biznes powinien odegrać kluczową rolę w przeciwdziałaniu współczesnym problemom. Celem artykułu jest analiza i ocena sposobów implementacji koncepcji rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwach oraz dobrych praktyk w tym zakresie, przeprowadzona z wykorzystaniem metody desk i web research

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.4.03

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 4 (12)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: