Object structure
Title:

Regulacja rynku narkotyków a wolność osób

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regulation of drug market vs. freedom of human choice

Creator:

Sukiennik, Jakub

Subject and Keywords:

rynek narkotyków ; regulacja ; transformacja gospodarcza ; drug market ; regulation ; economic transformation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 458, s. 101-115

Abstrakt:

W ramach ustawodawstwa uchwalanych jest coraz więcej aktów prawnych regulujących stosunki gospodarcze. Wydaje się, że w pewnych obszarach ich wprowadzanie może być logicznie uzasadniane. Jednak w przypadku rosnącej kryminalizacji działań związanych z narkotykami, co nastąpiło w czasie transformacji, prowadzi to do nadmiernego paternalizmu i rodzi problemy interpretacyjne prawa. Przedmiotem niniejszej analizy będzie regulacja rynku narkotyków, której celem jest ochrona zdrowia publicznego. Ogranicza jednak wolność, tj. wolność osobistą w sensie praw osobistych oraz gospodarczą w sensie prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Konsumpcja tych substancji generuje negatywne efekty zewnętrzne, których powstawanie jest argumentem na rzecz adaptatywnej ingerencji państwa. Tym samym należy oczekiwać, że gdy działalność ta jest kosztowna, to państwo wycofuje się z oddziaływania. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie czynniki oddziaływały na przyjętą w latach 90. regulację rynku narkotyków

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.458.09

Language:

pol

Relation:

25 lat społeczeństwa obywatelskiego ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 458

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: