Object structure

Title:

Źródła wartości dla klienta na rynku radiofonii publicznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sources of value for a client on the public radio market

Creator:

Rudawska, Edyta ; Rudawski, Adam

Subject and Keywords:

wartość dla klienta ; usługi ; radiofonia publiczna ; value for a customer ; services ; public broadcasting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 458, s. 88-100

Abstrakt:

Od momentu pojawienia się sposobu konceptualizacji marketingu, zaproponowanego przez American Marketing Association (AMA) w 2004, roku koncepcja „wartości” stała się kluczowym zagadnieniem w tym obszarze nauki. Niniejsze opracowanie poświęcone jest specyfice kreowania i dostarczania wartości dla klientów na rynku radiofonii publicznej. Celem artykułu jest identyfikacja źródeł wartości dla słuchaczy radia publicznego. Podmioty radiofonii publicznej, mimo posiadania dofinansowania działalności z abonamentu RTV na działalność misyjną, uczestniczą w grze rynkowej. Dlatego też stoją przed koniecznością kreowania wyjątkowych i oczekiwanych przez słuchaczy wartości, które staną się podstawą ich lojalności wobec danej stacji. Z rozważań prowadzonych w niniejszym opracowaniu wynika, że źródła tej wartości tkwią nie tylko w postrzeganej jakości programu radiowego, ale również w zaangażowaniu słuchaczy w tworzenie programu radiowego i organizowaniu specjalnych wydarzeń kreujących w nich pozytywne emocje

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.458.08

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 458 ; 25 lat społeczeństwa obywatelskiego

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu