Object structure
Title:

Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu i realizacji Karty Dużych Rodzin

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of non-governmental organisations in the creation, operation and development of Large Family Card in Poland

Creator:

Bebel, Anna

Subject and Keywords:

Karta Dużych Rodzin ; rodziny wielodzietne ; organizacje pozarządowe ; Large Family Card ; large families ; non-governmental organisations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 458, s. 44-54

Abstrakt:

Celem artykułu było wskazanie funkcji, jakie pełnią i mogą pełnić organizacje pozarządowe w zakresie instrumentu wspierania rodzin wielodzietnych, zwanego Kartą Dużych Rodzin (KDR). Szczególna uwaga została poświęcona Związkowi Dużych Rodzin „Trzy Plus” (ZDR3+), aktywnie uczestniczącemu w powstawaniu kart w kolejnych miastach w Polsce oraz tworzeniu ogólnopolskiej KDR. Artykuł prezentuje wyniki badań prowadzonych na gruncie zarówno empirycznym, jak i teoretycznym. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.458.04

Language:

pol

Relation:

25 lat społeczeństwa obywatelskiego ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 458

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: