Object structure
Title:

Marketing współtworzenia wartości z klientem jako instrument tworzenia innowacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Marketing of co-creating value with a customer as a tool for innovation

Creator:

Baran, Grzegorz

Subject and Keywords:

marketing współtworzenia ; wartości ; współtworzenie wartości z klientem ; innowacje ; marketing doświadczeń ; logika dominacji usługi ; co-creating value marketing ; co-creating value with a customer ; innovation ; experience marketing ; service-dominant logic

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 458, s. 9-22

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę wykazania, że marketing współtworzenia wartości może być skutecznym instrumentem tworzenia innowacyjnych rozwiązań wspólnie z klientami. Na gruncie teorii współtworzenia wartości wraz z klientami zidentyfikowano główne wymiary odmienności marketingu współtworzenia wartości od jego tradycyjnych koncepcji, co uczyniono podstawą teoretyczną do dalszych rozważań. Opracowanie ma charakter teoriopoznawczy, a w badaniach wykorzystano przede wszystkim metodykę badań konceptualno- teoretycznych, czego efektem są zaproponowane modelowe rozwiązania w zakresie możliwości włączania klientów w procesy tworzenia innowacji. Poprzez indywidualizację, selekcję bądź kumulację pomysłów i propozycji klientów dochodzi do ich przekształcenia odpowiednio w innowacyjne dopasowanie, innowacje społecznościowe lub wikiinnowacje. Takie innowacje, będąc podobnie jak marketing współtworzenia wartości konstrukcją społeczną, mają często charakter otwartego i celowo nieskończonego projektu, co umożliwia ciągłe zaangażowanie klientów w ich współtworzenie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.458.01

Language:

pol

Relation:

25 lat społeczeństwa obywatelskiego ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 458

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: