Object structure
Title:

Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

An influence analysis of volatility indices on interdependence changes between selected financial markets

Creator:

Czapkiewicz, Anna ; Jamer, Paweł

Subject and Keywords:

ukryty proces Markowa ; dynamiczna macierz przejścia ; giełda papierów wartościowych ; indeksy zmienności ; badanie zależności ; hidden Markov model ; time-varying transition probability ; stock exchange ; volatility indices ; interdependence analysis

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 3 (53), s. 87-101

Abstrakt:

Badanie współzależności oraz siły związków zachodzących pomiędzy finansowymi szeregami czasowymi jest jednym z ważniejszych zagadnień w analizie rynków finansowych. Do modelowania zależności wielowymiarowych rozkładów stóp zwrotu można zastosować funkcje połączeń. W celu uzyskania dynamiki zmian rozkładów stosuje się ukryty łańcuch Markowa. Jeśli w modelu dodatkowo założymy, że macierz przejścia w łańcuchu Markowa zmienia się w czasie i jest zależna od pewnych zmiennych egzogenicznych, to uzyskamy odpowiedź na pytanie, które zmienne znacząco wpływają na modelowanie zależności pomiędzy rynkami finansowymi. W pracy pokazano, że indeksy zmienności konstruowane w oparciu o opcje na dany indeks, mogą istotnie poprawić model. Analizę przeprowadzono na przykładzie zależności indeksu WIG z wybranymi indeksami europejskimi oraz indeksem amerykańskim. Jako indeks zmienności rozważono VIX oraz VSTOXX

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2016.3.07

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 3 (53)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: