Object structure
Title:

Wpływ liczebności próby i metody zastępowania braków odpowiedzi na miary dopasowania oraz wyniki modelowania ścieżkowego

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Influence of a sample size and a method of handling missing values on the results and goodness of fit of the path relation model

Creator:

Skowron, Łukasz ; Gąsior, Marcin

Subject and Keywords:

modelowanie ścieżkowe ; SEM ; PLS ; braki danych ; liczebność próby ; path relation model ; data gaps ; sample size

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 3 (53), s. 42-53

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu liczebności próby badawczej oraz wyboru określonej metody zastępowania braków odpowiedzi na miary dopasowania oraz wyniki zbudowanego modelu ścieżkowego. Oceniając miary stabilności modelu, autorzy posłużyli się zarówno wskaźnikami opisującymi stabilność wewnętrzną modelu (alfa Cronbacha, rzetelność łączna), jak również jego stabilność zewnętrzną (R2). Przez pojęcie wyników modelowania ścieżkowego rozumie się uzyskane miary zależności ścieżkowych oraz wartości indeksów poszczególnych modułów omawianego modelu. W prezentowanym badaniu zanalizowano wyniki modelowania ścieżkowego przeprowadzonego z wykorzystaniem metody PLS w obszarze poziomu satysfakcji i lojalności klientów lubelskiego sektora wielkopowierzchniowych centrów handlowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2016.3.04

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 3 (53)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: