Object structure
Title:

Zmiany w czasie reguły Taylora a polityka pieniężna w Polsce

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Polish monetary policy through the lens of regime switching Taylor rule

Creator:

Baranowski, Paweł ; Sztaudynger, Jan Jacek

Subject and Keywords:

reguła Taylora ; modele dynamicznej równowagi ogólnej ; modele ze zmiennym reżimem ; polityka pieniężna ; Taylor rule ; dynamic general equilibrium models ; regime switching models ; monetary policy

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 3 (53), s. 9-20

Abstrakt:

Celem pracy jest empiryczna weryfikacja stabilności parametrów reguły Taylora w Polsce. Badanie przeprowadzono na podstawie danych miesięcznych w okresie 1996-2016. Autorzy stawiają następujące hipotezy: (1) regułę Taylora można zastosować dla polskiej gospodarki − zarówno inflacja, jak i luka produkcyjna istotnie oddziałują na stopy procentowe; (2) w regule stopy procentowej następują skokowe zmiany parametrów przy inflacji i luce produkcyjnej − modele z przełączaniem parametrów są wyraźnie lepsze od modeli o stałych parametrach. Analiza jest prowadzona w ramach małego modelu DSGE z przełączaniem Markowa, służącym do identyfikacji skokowych zmian parametrów „między stanami”. Na skutek znaczących zmian sytuacji gospodarczej (w szczególności zmiennych determinujących uwarunkowania polityki pieniężnej, np. stopy inflacji czy luki produkcyjnej) prawdopodobne wydają się również skokowe zmiany reguł podejmowania decy-zji przez Radę Polityki Pieniężnej. Zmiany parametrów mogą wynikać również ze zmian kadencji organów NBP (prezes, Rada Polityki Pieniężnej), zmian strategii NBP (np. wprowadzenie strategii bezpośredniego celu inflacyjnego), zmiany sposobu prowadzenia polityki pieniężnej w odpowiedzi na światowy kryzys finansowy, wprowadzenie niekonwencjonalnych instrumentów polityki pieniężnej itp.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2016.3.01

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 3 (53)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: