Object structure
Title:

Cloud computing jako wsparcie rozwoju e-handlu

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Cloud computing in the development of e-commerce

Creator:

Dębicka, Olga

Subject and Keywords:

cloud computing ; handel elektroniczny ; mobile commerce ; electronic commerce

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11), s. 335-345

Abstrakt:

Rozwój handlu elektronicznego pozostaje obecnie pod nieuchronnym wpływem nowych uwarunkowań technicznych w zakresie sposobu korzystania z infrastruktury informatycznej, określanej mianem cloud computing (usług w chmurze), która oznacza model zarządzania środowiskiem IT, w którym ciężar świadczenia usług IT (danych, oprogramowania lub mocy obliczeniowej) przeniesiony zostaje na serwer, a stały dostęp do nich możliwy jest przez komputery klienckie. Celem artykułu, poprzez analizę trendów i zmian w e-handlu, w zestawieniu z rozwojem technologii, jest przedstawienie wpływu cloud computingu na rozwój tradycyjnego handlu elektronicznego, odpowiednio z punktu widzenia architektury technicznej, strategii biznesowych oraz restrukturyzacji łańcucha powiązań w ramach całej branży, z omówieniem propozycji dotyczących rozwoju przedsiębiorstw e-commerce w erze rozwiązań chmurowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.3.27

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: