Object structure
Title:

Innowacyjność w organizacjach zatrudniających pracowników z różnych pokoleń

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Innovation in organizations employing workers from different generations

Creator:

Chomątowska, Barbara ; Żarczyńska-Dobiesz, Agnieszka

Subject and Keywords:

pokolenie Baby Boomers ; zarządzanie wiekiem ; innowacyjność ; Baby Boomers generation ; age management ; innovation

Description:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 4, s. 40-45

Abstrakt:

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi zarządzających na to, że wszyscy pracownicy, bez względu na wiek, mogą być zdolni do innowacyjności oraz że kreatywność i innowacyjność nie są wyłącznie domeną ludzi młodych. Dlatego głównym zadaniem menedżerów powinno być poznanie pracowników z różnych pokoleń i umiejętne, uwzględniające ich odmienne potrzeby, oczekiwania, możliwości i ograniczenia, oraz włączanie ich w procesy innowacyjne. Brak świadomych i odpowiednio zorganizowanych działań w tym obszarze może stanowić zagrożenie dla aktywności innowacyjnej organizacji. Artykuł powstał na podstawie studiów literatury krajowej oraz badań przeprowadzonych przez autorki opracowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2016.4.06

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: