Object structure

Title:

Dynamika struktury własności. Przypadek spółek notowanych na GPW w Warszawie

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Dynamics of ownership structure. The case of companies listed on the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Aluchna, Maria ; Tomczyk, Emilia

Subject and Keywords:

struktura własności ; struktura akcjonariatu ; ład korporacyjny ; Polska ; ownership structure ; shareholder structure ; corporate governance ; Poland

Description:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 4, s. 26-32

Abstrakt:

Struktura własności jest jednym z kluczowych elementów charakteryzujących przedsiębiorstwo, który silnie wpływa na wiele wymiarów jego funkcjonowania. To właśnie kwestie, kto posiada udziały w spółce i jaką ma w niej pozycję, determinują strategię, horyzont czasowy, preferencje odnośnie do celów, oczekiwania wobec firmy, a także kulturę organizacyjną, wzorce przywództwa oraz praktykę zarządzania zasobami ludzkimi. W efekcie, dokładne poznanie struktury własności pozwala na zrozumienie motywów i przyczyn określonego działania przedsiębiorstw. Artykuł podejmuje próbę identyfikacji wzorców dynamiki struktury własności przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analiza została oparta na próbie 100 spółek giełdowych za okres 2008-2014, a omówienie wyników odniesione do trendów zachodzących na świecie oraz obserwowanych w spółkach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2016.4.04

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 4

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu