Object structure
Title:

Wykorzystanie wybranych aspektów teorii integralnej w kreowaniu nowego podejścia do przywództwa

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Use of selected aspects of the Integral Theory in shaping the new approach to leadership

Creator:

Grzesik, Katarzyna ; Kwiecińska, Monika

Subject and Keywords:

teoria integralna ; Spiral Dynamics ; przywództwo integralne ; rozwój przywódcy ; Integral Theory ; integral leadership ; leader development ; AQAL

Description:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 4, s. 16-25

Abstrakt:

W artykule sformułowano cel o charakterze poznawczym, odnoszący się do efektu zastosowania teorii integralnej i koncepcji Spiral Dynamics w obszarze przywództwa. Podjęte rozważania są podporządkowane problemowi dotyczącemu możliwości wykorzystania powyższej teorii i koncepcji we współczesnym przywództwie, ze wskazaniem korzyści wynikających z ich zastosowania. Przeprowadzone badania literaturowe wskazują, że zastosowanie teorii integralnej w odniesieniu do przywództwa pozwala na holistyczne spojrzenie na badane zagadnienie z czterech perspektyw (kwadrantów) oraz na wprowadzenie tzw. perspektywy rozwojowej (poziomy i linie) określającej etapy rozwoju przywódcy. Teoria integralna oferuje przywódcy „mapę” ułatwiającą zrozumienie złożonej rzeczywistości, ludzi, którymi ona kieruje, oraz ich świata i stojących przed nimi wyzwań. Pozwala opracować przywódcy drogę doskonalenia własnych kompetencji, a także stanowi źródło inspiracji i wiedzy na temat tego, jak motywować innych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2016.4.03

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: