Object structure
Title:

Przedsiębiorczość i oczekiwania większych zarobków a ryzyko podjęcia działalności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Entrepreneurship and higher earnings expectations vs. risk of business set up

Creator:

Bernat, Tomasz

Subject and Keywords:

przedsiębiorczość ; wynagrodzenia ; ryzyko ; entrepreneurship ; remuneration ; risk

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 450, s. 25-34

Abstrakt:

Przedsiębiorczość jest jednym z istotniejszych terminów ekonomicznych przywoływanych w wypowiedziach o stanie państwa czy gospodarki. Jako determinant rozwoju gospodarczego, kształtując także strukturę przedsiębiorstw w każdym kraju, powinna być rozpatrywana w różnych kontekstach. W niniejszym artykule podjęto temat kształtowania się przedsiębiorczości w odniesieniu do jej determinant. Podjęto rozważania dotyczące czynnika, jakim jest oczekiwanie wyższych zarobków z działalności biznesowej niż z pracy najemnej. Postawiono hipotezę: osoby chcące założyć przedsiębiorstwo sądzą, iż dzięki temu osiągną wyższe dochody niż z pracy najemnej. Hipotezę tę pogłębiono analizą nastawienia do ryzyka osób ankietowanych, których podzielono na 2 grupy: ryzykantów i osób z małymi skłonnościami do ryzyka. Opisano definicje przedsiębiorczości i jej determinanty oraz wcześniejsze badania relacji między pracą we własnym biznesie a pracą najemną. W zakończeniu opisano wyniki zaprezentowanych badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.450.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 450 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: