Object structure
Title:

Podstawy wsparcia ze środków finansowych Unii Europejskiej rozwoju regionów kreujących w Polsce gospodarkę innowacyjnąi opartą na wiedzy

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Basis of support of European Union funds for the development of regions which create innovative and based on knowledge economy in Poland.

Creator:

Rynio, Dorota

Subject and Keywords:

region ; wsparcie finansowe UE ; innowacje ; gospodarka oparta na wiedzy

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2009, Nr 9, s. 129-138

Abstrakt:

Obecnie Unia Europejska dąży do rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności. Ten cel jest szczególnie intensywnie realizowany na poziomie regionów, w których najwidoczniejsze są efekty wdrażania rozwoju społeczno-gospodarczego w nowoczesnym ujęciu. W regionach dochodzi do ścisłych powiązań między głównymi podmiotami. Nakłady inwestycyjne na projekty wprowadzające innowacje i gospodarkę opartą na wiedzy są kapitałochłonne, w związku z tym przedsiębiorcy nie są w stanie ich samodzielnie finansować. Z pomocą w osiąganiu tego celu przychodzą środki Unii Europejskiej. W okresie budżetowym 2007-2013 na innowacje i gospodarkę opartą na wiedzy we Wspólnocie przekazano zwiększone środki finansowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2009, Nr 9

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: