Object structure
Title:

Atrakcyjność inwestycyjna Dolnego Śląska – wybrane aspekty

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Attractiveness of investment in Lower Silesia – chosen aspects

Creator:

Mempel-Śnieżyk, Anna

Subject and Keywords:

region ; atrakcyjność inwestycyjna

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2009, Nr 9, s. 117-127

Abstrakt:

Atrakcyjność inwestycyjna regionu jest niezmiernie istotna z punktu widzenia jego rozwoju. Świadomość posiadanych atutów i możliwych do wykorzystania szans rozwoju pozwala na stworzenie klimatu sprzyjającego przedsiębiorcom, którzy niewątpliwie postrzegani są jako przyczyniający się do rozwoju lokalnego, regionalnego, a ostatecznie do rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju. Wiedza o możliwościach wpływania na atrakcyjność inwestycyjną rozumiana jest w kontekście przyciągania nowych inwestorów do prowadzenia działalności gospodarczej w regionie. Artykuł przedstawia charakterystykę Dolnego Śląska z punktu widzenia atrakcyjności inwestycyjnej, możliwości rozwojowe regionu oraz prezentuje działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2009, Nr 9

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: