Object structure
Title:

Wdrażanie rozwoju zrównoważonego rolnictwa i obszarów wiejskich terenów sudeckich

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Implementation of sustainable development of agriculture and rural areas of Sudety terrains

Creator:

Kutkowska, Barbara

Subject and Keywords:

rozwój zrównoważony rolnictwa ; Plan rozwoju obszarów wiejskich ; powiaty sudeckie

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2009, Nr 9, s. 89-98

Abstrakt:

W opracowaniu dokonano analizy wdrażania instrumentów Planu rozwoju obszarów wiejskich (PROW) oraz wybranych działań SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora rolno-żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” na terenie powiatów sudeckich woj. dolnośląskiego w latach 2004-2006. Celem analizy była ocena podejmowania tych programów przez rolników i mieszkańców wsi w powiatach sudeckich pod kątem osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Działania związane z odnową wsi przyczyniły się do osiągnięcia celu społecznego rozwoju zrównoważonego. Największymi beneficjentami programów okazali się mieszkańcy powiatu kłodzkiego. W opracowaniu zwrócono uwagę na znaczenie poszczególnych instrumentów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2009, Nr 9

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: