Object structure

Title:

Kreowanie struktury przestrzennej gminy jako element pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie gminy Mściwojów

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Creating spatial structure of municipality as an element of inducing social and economic development on the example of Mściwojów municipality

Creator:

Miszczak, Katarzyna

Subject and Keywords:

struktura przestrzenna ; ład przestrzenny ; determinanty rozwoju lokalnego ; gmina Mściwojów

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2009, Nr 9, s. 45-54

Abstrakt:

Rosnące znaczenie rozwoju lokalnego w przestrzeni społeczno-gospodarczej skłania do badań aspektów tego zagadnienia. Złożoność rozwoju lokalnego można ukazać przez opis jego wielowymiarowości obejmującej wymiar środowiskowy, społeczno-kulturowy, gospodarczy, polityczny i przestrzenny. Celem artykułu jest opisanie wymiaru przestrzennego dotyczącego zagospodarowania przestrzennego, układów funkcjonalno-przestrzennych i ładu przestrzennego. Przykładem aplikacyjnym do rozważań jest gmina Mściwojów, w związku z tym w opracowaniu przedstawiono także charakterystykę tej jednostki terytorialnej w aspekcie kreowania efektywnej struktury przestrzennej. Ze względu na ograniczoną objętość opracowania podnoszone kwestie, oceny i wnioski zaprezentowano w syntetycznej formie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2009, Nr 9

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu