Object structure
Title:

Konkurencja na rynku jednego procenta

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Competition on the market of one percent

Creator:

Czetwertyński, Sławomir

Subject and Keywords:

OPP ; mechanizm jednego procenta ; pożytek publiczny ; public benefit organizations ; “1% mechanism” ; public benefit

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2016, Nr 1 (5), s. 69-84

Abstrakt:

Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia i wyjaśnienia funkcjonowania mechanizmu rynkowego na rynku jednego procenta. W artykule podjęto problem niezamierzonych konsekwencji zamierzonych działań, jakimi było wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego mechanizmu jednego procenta. Chodzi tu o możliwość przekazania 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). W efekcie wprowadzonych regulacji wytworzył się rynek jednego procenta − OPP prowadzą na nim walkę konkurencyjną o pieniądz, którym mają prawo dysponować podatnicy. Celem artykułu jest zgłębienie mechanizmu konkurencji na rynku jednego procenta i poznanie metod prowadzenia walki konkurencyjnej. Postawiono hipotezę, że OPP mogą albo same ponosić ciężar konkurencji o 1% podatku, albo przerzucać go na swoich podopiecznych. W toku rozważań odniesiono się do statystyk Ministerstwa Finansów oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych badanych OPP.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2016.1.05

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2016, Nr 1 (5)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: