Object structure
Title:

Determinanty współczesnego konsumpcjonizmu

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Determinants of modern consumerism

Creator:

Kurzak, Anna

Subject and Keywords:

konsumpcjonizm ; zrównoważony rozwój ; zrównoważona konsumpcja ; consumerism ; sustainable development ; sustainable consumption

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2016, Nr 1 (5), s. 47-55

Abstrakt:

Konsumpcjonizm XXI w. polega na tym, iż ludzie konsumują dobra materialne i usługi, które nie są poparte rzeczywistymi potrzebami. Stanowi on element „materialnej” strony myślenia i działań przedsiębiorców, czym przyczynił się do zagrożenia globalnej biosfery i przetrwania ludzkości. Nadmierna konsumpcja generuje marnotrawstwo dóbr i zasobów naturalnych. Powstają nadprodukcja i degradacja środowiska, co skutkuje potrzebą rozwoju zrównoważonej konsumpcji i oddziaływania konsumentów na kształtowanie zachowań przedsiębiorców w kontekście zrównoważonego rozwoju. Celem autorki jest ukazanie dysproporcji między konsumentem zrównoważonym oraz tradycyjnym i wskazanie, co wpływa na konsumpcjonizm. Obiektem badań jest współczesny konsument − odbiorca oferowanych przez przedsiębiorców dóbr i usług na rynku wraz z jego rynkowymi zachowaniami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2016.1.03

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2016, Nr 1 (5)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: