Object structure
Title:

Czynniki wpływające na stan zachowania obiektów zabytkowych po 1945 roku na Dolnym Śląsku

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Factors affecting the state of preservation of historic buildings since 1945 in Lower Silesia

Creator:

Merta-Staszczak, Adriana

Subject and Keywords:

Dolny Śląsk ; zabytki ; zespoły rezydencjonalne ; Agencja Nieruchomości Rolnych ; Lower Silesia ; monuments ; residential complexes ; Agricultural Property Agency

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2016, Nr 1 (5), s. 27-46

Abstrakt:

Zabytkowe zespoły rezydencjonalne, złożone z zamków, dworów, pałaców, parków i folwarków, stanowią ważną część dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Jest to zbiór liczny i zróżnicowany pod względem wartości historycznych oraz estetycznych. Jednakże po 1945 roku nie został on objęty specjalną ochroną i podlegał wielu czynnikom niekorzystnie wpływającym na stan jego zachowania. Dotyczyło to zwłaszcza budynków niezagospodarowanych i pozbawionych odpowiedzialnych właścicieli. Największe zniszczenia w historycznych obiektach były wynikiem działalności człowieka, na którą składały się zarówno celowa dewastacja, jak i brak przeprowadzania należytych remontów i renowacji zgodnych z zasadami konserwatorskimi, a także niewłaściwe użytkowanie, często prowadzące do pożarów. Destrukcja zabytków intensyfikowana była przez zjawiska atmosferyczne i przyrodnicze: deszcze, wichury, wysokie temperatury, mrozy i powodzie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2016.1.02

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2016, Nr 1 (5)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: